Nhiều nền KDC Ngân Thuận Stella giá tốt đầu tư

3
Nền khu Ngân Thuận Megastella City .

– Ds 35: 4,5 x 21 Đông Bắc nền 55, 69,48,65 và 71 giá từ 2.050 – 2.2ty

– Ds 34: 4,5 x 21 Tây Nam giá 2250tr

– Ds 02: 4,5 x 25 Đông Nam giá 2.250 nền 36

– Ds 51: 4,5 x 22 (1cặp) Tây Nam giá 4.8ty

– Ds 50 : 4.5 x 22 Đông bắc có 3 nền lẻ giá 2.6 ty – 2650tr/nền Lốc chợ

– Ds 51 : 4.5 x 22 Tây nam lốc chợ có 2 nền lẻ giá 2.6 ty và 2.9ty

– Ds 49 :4,5 x 22=99 Tây Nam lốc chợ giá 2.2

– Ds30 :4 x21 =84m2 Tây Nam lốc trường cấp 3 giá 1790

– Ds30 :5 ×22=110m2 Đông Bắc giá 2250 và 2450 2 nền.

– Ds 32: 4.5 ×25 có 2 nền giá 2.250 -2350 Tây Nam

– Ds 50: 5×21,8 Đông Bắc lốc thi hành án có 2 nền lẻ giá 2350tr/nền

– Ds 53: 4.5 x22 giá 2.2ty lốc chợ

– Ds 41 : 5 x22.5 giá 3.3 ry

– Ds 09 : 5 x22 giá 3.2ty

– Góc Ds 50+05 Đông Bắc + Đông Nam giá 3.3ty

– Góc 08+35 giá 3.450tr Tây Nam + Tây Bắc

– Góc 37+08 giá 3850

– Cặp góc 29+04 giá 7.8ty

– Cặp góc 29+08 giá 9.5ty

Và còn nhiều đường khác vui lòng liên hệ sdt

Lh 0916.356.998