Nền Mỹ Khánh 2100m2 gần chợ Mỹ Khánh

11
Nền 2100m2

Giá 2triệu 850

Gần Đh Nam Cần Thơ, chợ Mỹ Khánh, Thuyền Viện Trúc Lâm

Lộ 4m + lề 1m


Điện Thoại: 0943539738