Dự án BDS phức hợp Felicia Bình Phước tiềm năng sinh lời cao.

7
🚨 Trong giai đoạn hiện tại, để có một dự án đầy đủ pháp lý, hoàn thiện như Đại đô thị sinh thái toàn diện Felicia City thực sự khan hiếm. Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý gồm: Quyết định số 653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp ngày 27/3/2017; Quyết định số 3266/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Riềng về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp ngày 20/11/2019;zz Quyết định số 839/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cấp ngày 20-4-2020; Quyết định số 2796/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về điều chỉnh diện tích, mục đích sử dụng đất do Công ty Mỹ Lệ TNHH làm chủ đầu tư của dự án cấp ngày 9/11/2020; Giấy phép xây dựng số 135/GPXD-SXD-HCC của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/11/2020. fry

—————————

🌿 Giá chỉ từ 3.8 triệu/ nền

🌿 Booking nền đẹp chỉ 10 triệu/nền

🚨 Hotline kinh doanh:0365547020 – Hoài Phương

Liên hệ ngay hôm nay.


Điện Thoại: 0919919794