Chỉ 387tr sở hữu ngay 80m2, 100% thổ cư view sông

30

Xả hàng 2 ngày cuối năm

80m2 100% thổ cư

Phía Nam Cần Thơ

Thánh toán 387tr (60%) nền trao tay!

Xem nền trực tiếp: Thịnh!


Chỉ 387tr sở hữu ngay 80m2, 100% thổ cư view sông


Điện thoại:

0985760159