Bán tài sản là QSDĐ, dự án công trình và Thiết bị máy móc tại KCC Trà Nóc II, TP. Cần Thơ

8

Bán đấu giá Quyền khai thác đất, dự án công trình trên đất và thiết bị máy móc Like New 99% tại Lô số 2.20D khu chế xuất Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:

– Quyền khai thác đất, có diện tích: 39.455,7 m thửa đất số: 246, tờ bản đồ số 14; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 31/3/2048; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền một lần của công ty đầu tư hạ tầng khu chế xuất.

– Dự án công trình trên đất: Gồm 06 hạng mục:

+ Nhà kho: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 8.676 m;

+ Rãnh thoát nước cặp nhà kho: Chiều dài: 789,94md;

+ Tường rào: Chiều dài: 201,412md, cao 2,40m; Diện tích: 483,39m;

+ Đường đá nội bộ cặp nhà kho: Diện tích: 1.250m;

+ Nhà trạm điện: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 10,40m;

+ Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 15m.

Tất cả dự án công trình hiện đang được sử dụng bình thường.

– Thiết bị máy móc Like New 99%: Gồm 03 hệ thống:

+ Hệ thống PCCC và chống sét: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam và nước ngoài;

+ Lắp đặt trạm điện biến áp 320KVA: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam;

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam và nước ngoài.

Tất cả thiết bị máy móc Like New 99%, đang sử dụng và hoạt động bình thường.

* Lưu ý: Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế; Nghĩa vụ thuế (nếu có) thực hiện theo quy định pháp luật.

– Nơi trưng bày tài sản: Tại Lô số 2.20D khu chế xuất Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

– Vui lòng liên hệ: Mr Duy – Số ĐT: 0939155888.


Bán tài sản là QSDĐ, công trình xây dựng và Máy móc thiết bị tại KCC Trà Nóc II, TP. Cần Thơ


Điện thoại:

0939155888