Bán tài sản là QSDĐ, dự án công trình và Thiết bị máy móc tại KCC Trà Nóc II, TP. Cần Thơ

19

Bán đấu giá Quyền khai thác đất, dự án công trình trên đất và thiết bị máy móc Like New 99% tại Lô số 2.20D khu chế xuất Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:

– Quyền khai thác đất, có diện tích: 39.455,7 m thửa đất số: 246, tờ bản đồ số 14; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 31/3/2048; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền một lần của công ty đầu tư hạ tầng khu chế xuất.

– Dự án công trình trên đất: Gồm 06 hạng mục:

+ Nhà kho: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 8.676 m;

+ Rãnh thoát nước cặp nhà kho: Chiều dài: 789,94md;

+ Tường rào: Chiều dài: 201,412md, cao 2,40m; Diện tích: 483,39m;

+ Đường đá nội bộ cặp nhà kho: Diện tích: 1.250m;

+ Nhà trạm điện: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 10,40m;

+ Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 15m.

Tất cả dự án công trình hiện đang được sử dụng bình thường.

– Thiết bị máy móc Like New 99%: Gồm 03 hệ thống:

+ Hệ thống PCCC và chống sét: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam và nước ngoài;

+ Lắp đặt trạm điện biến áp 320KVA: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam;

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Năm lắp đặt và đưa vào dùng: Năm 2014; Xuất xứ: Việt Nam và nước ngoài.

Tất cả thiết bị máy móc Like New 99%, đang sử dụng và hoạt động bình thường.

* Lưu ý: Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế; Nghĩa vụ thuế (nếu có) thực hiện theo quy định pháp luật.

– Nơi trưng bày tài sản: Tại Lô số 2.20D khu chế xuất Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

– Vui lòng liên hệ: Mr Duy – Số ĐT: 0939155888.


Bán tài sản là QSDĐ, công trình xây dựng và Máy móc thiết bị tại KCC Trà Nóc II, TP. Cần Thơ


Điện thoại:

0939155888