Bấn đất vườn có thổ cư lộ Thới Lai – Đông Bình

20
Cần bán 02 công đất vườn (2600m2) có 300m2 thổ cư, đất có 02 mặt tiền lộ và sông Thị đội, đã làm bờ kè hoàn chỉnh, đất có mặt tiền lộ 24m, đã san lập mặt bằng, phía sau là lộ Thới Lai-Đông Bình đường về Giồng Riềng Kiên Giang, tặng kho chứa lúa 100 tấn