Ban đất lộ trường long , đất chưa qua đầu tư

23
Lộ Vàm Bị – Ông Hào- Bốn Tổng

Lộ 8m

Diện tích ngang 34 dày 100 ( nở hậu 36)

Đất vuông đẹp

Điện , nước , wifi đầy đủ ,

Dân cư thân thiện

Bao test quy hoạch , tăng giá cao khi PHONG ĐIỀN lên QUẬN

Thích hợp nghĩ dưỡng du lịch , kho , trang trại

Giá 1ty3/công
Điện Thoại: 0941531612